Rozdíly v českém překladu terminologie a nařízení EMAS a normy ISO 14001

Český překlad nařízení EMAS používá některé odlišné pojmy na rozdíl od ISO 14001. Jde především o nesprávný překlad normy ISO 14001. Především článek 2 nařízení a příloha č. II (která přímo uvádí požadavky na systém EMS dle ISO 14001…) oficiálního překladu nařízení č. 1221/2009 do českého jazyka uvádějí termíny odlišné od oficiálního překladu normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Register to read more...

Vyhodnocení závěrečného semináře projektu Podpora nástrojů zavádění EMAS formou networkingu

Závěrečný seminář projektu proběhl v rámci Konference Manažer EMAS ve veřejném a neziskovém sektoru dne 30.5.2012 v prostorách Hotelu Adalbert v Praze na Břevnově. Příspěvky prezentujících zástupců Centra inovací a rozvoje byly zaměřeny na prezentaci projektových výstupů, prezentaci nástrojů pro zavádění EMAS, zkušenosti s EMAS v českých podnicích a inovativní potenciál EMAS.

Attachments:
Download this file (sbornik.pdf)sbornik.pdf[ ]3417 kB

Register to read more...

Bariéry a přínosy EMAS

Vnitřní bariérou zavádění a registrace EMAS (tj. bariéry v organizaci) je, podle studie pro DG Environment EK, nedostatek lidských zdrojů, specifických znalostí a kapacit a nízká motivace.  Tyto bariéry mohou ovlivnit spolehlivost identifikace a hodnocení environmentálních aspektů a dopadů. Různé nástroje pro zavádění a zlepšování systému environmentálního managementu tyto bariéry odstraňují. Ačkoliv jsou v prvé řadě zaměřeny na vzdělávání  - získání specifických znalostí, nepřímo mohou následně ovlivnit i motivaci.

Register to read more...

EMAS je oproti ISO 14001 napřed

Od roku 2010 platí nové znění nařízení EMAS, protože se jedná o jeho třetí verzi je obvykle označován "EMAS III".

Register to read more...