Ověřování podle norem ISO?

Proces certifikace systémů managementu jako je systém environmentálního managementu podle ISO 14001 je dobře známý, také akreditace certifikačních orgánů a požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky. V polovině roku 2016 byl zpracován nový návrh tématu ISO, uvažující o vytvoření normy (ISO/IEC 17029) pro posuzování shody s obecnými požadavky na validaci a ověřování (Conformity assessment - General requirements for bodies performing validation and verification activities).

Register to read more...

Může být místo (lokalita) i virtuální?

Pro organizace registrované podle EMAS je místo (lokalita) důležitý pojem viz Místo není jen tak něco aneb nejmenší registrovatelná jednotka. Také pro organizace certifikované podle ISO 14001:2015 je důležité jak definovat rozsah svého systému, mj. geograficky. Místo či provoz můžebýt také virtuální, alespoň z pohledu akreditace podle dokumentu IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization.

 

Register to read more...

Mohla by se revidovaná ISO 14065 týkat EMAS?

Norma ISO 14065 byla naposledy revidována v roce 2013 (ČSN EN ISO 14065:2013 Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání) a týká se skleníkových plynů.

Register to read more...

Zrušit nebo revidovat ISO 14005

Neúspěšná ISO 14005 (Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti), která byla poprvé vydána v roce 2010, nenaplnila očekávání, že bude praktickou pomůckou pro malé a střední podniky při zavádění EMS.

Register to read more...

EMAS a revidovaná norma ISO 14001

Evropská komise připravuje zahrnutí ISO 14001:2015 do přílohy II nařízení EMAS (Požadavky na EMS a další otázky, na které se musí zaměřit organizace používající systém EMAS) a zvažuje potřebu dalších změn v nařízení (přílohách). V průběhu 1. čtvrtletí 2017 je plánováno vydání aktualizovaného EMAS.

Attachments:
Download this file (EMAS_revised_ISO14001.pdf)EMAS_revised_ISO14001.pdf[ ]75 kB