Hodnocení environmentální výkonnosti

Nejčastěji zmiňovanými nástroji pro hodnocení environmentální výkonnosti jsou:
- ISO 14031 Hodnocení environmentálního profilu (platná verze normy je z roku 2000, v současnosti probíhá její revize, která je v prvním pololetí 2012 ve fázi DIS)
- ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií (publikována jako ČSN v lednu 2012)
- EMAS
- GRI: Global Reporting Initiative - Sustainability Reporting (reporting udržitelného rozvoje)

Bojíte se krize? Chcete se podílet na tištění eurobankovek?

Tisknout eurobankovky pro ECB můžete jen s patřičnou akreditací od ECB v oblasti ochrany životního prostředí. Stanovuje to rozhodnutí Evropské centrální banky zveřejněné v Úředním věstníku EU v červenci 2011 (ECB/2011/8).

Register to read more...

EMAS a finanční zajištění proti ekologické újmě

Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, v § 14 Finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření mj. říká:

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který:

Register to read more...

Seminář EMAS 28.2.2012

Centrum inovací a rozvoje připravilo společně s Gradua-CEGOS na 28.2.2012 seminář Systémy environmentálního managementu - přezkoumání -  certifikace - ověření - registrace - EMAS - a aktuální téma ekologická újma.

Další informace, pozvánku a formulář přihlášky naleznete na web stránkách projektu: http://manageremas.e-manag.cz/

Proč nástroje pro systém řízení

Samotné normy pro implementaci systémů řízení (např. ISO 9001 - kvalita, ISO 14001 - environment, OHSAS 18001 - BOZP, ISO 50001 - energie aj.) neřeší jak systém zavést a zlepšovat a jakou úroveň systému řízení je nutné dosáhnout. Pro přínosné a úspěšné fungování systému je potřeba cosi, co zde nazýváme pracovně nástroje, které by měly eliminovat nedostatky samotných norem pro systémy řízení, a to zejména to, že:

Register to read more...