Diskuse

Pustá je teorie, košatý je strom EMAS. Podělte se na našem webu o vaše problémy a zkušenosti s EMAS. Problémy jejichž řešení by mohlo být užitečné více organizacím se vynasnažíme s maximální odborností zodpovědět.

Jen plnění požadavků právních předpisů?

Nejdůležitější v EMAS je plnění požadavků právních předpisů!?

Ve většině případů je to skutečně pravda, ale to nestačí. Dobrovolné nástroje by měly jít dál:

Register to read more...

Místo není jen tak něco aneb nejmenší registrovatelná jednotka

Definice dle čl. 2. Definice nařízení EMAS bod 22) 

Místo =určitá lokalita, která podléhá kontrole určité organizace a na které probíhají činnosti, vyrábějí se výrobky a poskytují se služby, včetně veškeré infrastruktury, vybavení a materiálu; místo představuje nejmenší jednotku, kterou je možno registrovat

Pokud organizace sestává z jednoho nebo více míst, každé místo, na kterém se používá systém EMAS, musí dodržovat všechny požadavky systému EMAS, včetně soustavného zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí.

Register to read more...

Co znamená zkratka EMAS? A jaký je název nařízení EMAS?

Co vlastně znamená zkratka EMAS? Historicky zkratka vznika z anglicého:

Eco-Management and Audit Scheme

Register to read more...

Je ISO 14001/EMAS nástroj nebo systém?

V odborných diskusích spíše převládá názor, že ISO 14001 resp. EMAS (systémy environmentálního managementu, EMS) jsou rámcem pro použití různých nástrojů. Dokumenty stanovující požadavky na EMS, jako např. norma ISO 14001, specifikují požadavky, které můžeme považovat za společné pro všechny typy nástrojů, jako je organizační struktura, odpovědnost a pravomoc, zdroje apod.

Register to read more...