Certifikace: nezávislé posouzení a zveřejnění relevantních údajů

Článek, resp. rozhovor, o udržitelných produktech, certifikacích a společenské odpovědnosti naleznete na webu SOUVISÍME.CZ

Register to read more...

Specifika ISO 14001

K informacím čím se liší EMAS od ISO 14001 (viz např. Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS) bychom dnes rádi přidali čím je specifická norma ISO 14001. Čerpali jsme z informace pro mikropodniky poskytované formou často kladených otázek a odpovědí, které vydává technická komise TC 207 SC 1 (Micro Business - frequently asked questions on ISO 14001).

ISO 14001 je mezinárodně užívaný standard pro systémy environmentálního managementu a liší se od jiných alternativních EMS:

  • vyvinuto mezinárodně uznávanou skupinou (Mezinárodní organizací pro standardizaci - ISO) a je pravidelně přezkoumáváno a aktualizováno
  • obsahuje obecné procesní požadavky, zatímco některé alternativní EMS obsahují specifické požadavky na environmentální výkonnost, např. sektorové standardy
  • pojednává výhradně o environmentálních tématech, zatímco některé alternativní EMS zahrnují bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo jiné disciplíny
  • nezávislé audity a prohlášení o posouzení shody jsou volitelné, zatímco pro jiné alternativy jsou povinné
  • je specifikací pro EMS, zatímco EMS schémata zahrnují služby napomáhající zavedení EMS, zlepšit způsobilost a dosáhnout zlepšení.

 

Z uvedených specifik ISO 14001 vyplývá, co přináší jeho univerzální použitelnost, do určité míry jednoduchost, ale potenciálně také slabiny, viz výhody EMAS.

Kompletní FAQ naleznete zde: http://www.iso.org/sites/14000-briefing-note-faq/index-v2.html

 

Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS

Téma srovnávání systémů environmentálního managementu buď podle normy ISO 14001 nebo podle nařízení EMAS je stále zelené, tedy evergreen.

Register to read more...

Kdo může rozhodnout, že odpad není odpadem a potřebuje EMAS?

Některé druhy dopadů jsou výhodně recyklovatelné a je po nich poptávka. Protože je materiálové využití z hlediska dopadů na životní prostředí optimální, je snaha zákonodárců usnadnit administrativu a ostatní povinnosti, které jsou jinak kladeny na nakládání s odpady.

Register to read more...

EMAS je lídrem, některé záměry revize ISO 14001 oba systémy sbližují

Mezi 25 doporučení pracovní skupiny k právě probíhající revizi normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu patří níže uvedená doporučení (pracovní předklad, znění upraveno), zvýrazněna jsou doporučení, které přibližují ISO 14001 k EMAS:

Register to read more...