Výběrové řízení na nové členy technický skupin a další sektorové referenční dokumenty

V posledních měsících se na internetových stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/environment/emas/), konkrétně v červnu a listopadu 2014, objevily výzvy v souvislosti se zpracováním dalších sektorových referenčních dokuementů:

Register to read more...

Role ČIŽP v EMAS

Také letos Česká inspekce životního prostředí zveřejnila svou výroční zprávu. Je v ní zmiňován i EMAS a to proto, že registrace v EMAS je podmíněna stanoviskem ČIŽP k organizaci žádající o registraci.

Register to read more...

Revize ISO 14001 2015 nebo přezkum nařízení EMAS?

Co bude dřív, nová ISO 14001 nebo nařízení EMAS? V současnosti probíhá revize normy ISO 14001:2004, podle aktuálního plánu měl být v roce 2013 hotov první návrh (ISO/CD 14001). V průběhu roku 2014 by měl být dokončen finální návrh (FDIS) a publikace nové revidované normy ISO 14001 bychom se měli dočkat v roce 2015.

Register to read more...

Referenční dokumenty pro nová odvětví

Přibyla nová odvětví, pro která jsou zpracovávány referenční dokumenty (procedura dokončení obvykle trvá několik let, pro sektor stavebnictví více jak tři roky):

  • Agricluture
  • Food and Drink
  • Electrical and Electronic Equipment Manufacturing
  • Car Manufacturing

Register to read more...

Environmentální právní předpisy 2013

Vypadalo to, že Věstník MŽP už v prvním čísle nepublikuje přehled platných právních předpisů v gesci ministerstva. Protože je to jedna z mála obecných pomůcek pro hodnocení souladu s požadavky právních předpisů poskytovaná státní správou je ocenění hodné, že seznam právních předpisů vyšel v čísle č. 3/2014 Věstníku Ministerstva životního prostředí (viz http://www.mzp.cz/cz/edice_mzp).

Tento seznam předpisů lze považovat za částečné naplnění čl.32 nařízení EMAS - Pomoc organizacím v souvislosti s dodržováním příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí.