Ověřování podle norem ISO?

Proces certifikace systémů managementu jako je systém environmentálního managementu podle ISO 14001 je dobře známý, také akreditace certifikačních orgánů a požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky. V polovině roku 2016 byl zpracován nový návrh tématu ISO, uvažující o vytvoření normy (ISO/IEC 17029) pro posuzování shody s obecnými požadavky na validaci a ověřování (Conformity assessment - General requirements for bodies performing validation and verification activities).

Číst dál...

Může být místo (lokalita) i virtuální?

Pro organizace registrované podle EMAS je místo (lokalita) důležitý pojem viz Místo není jen tak něco aneb nejmenší registrovatelná jednotka. Také pro organizace certifikované podle ISO 14001:2015 je důležité jak definovat rozsah svého systému, mj. geograficky. Místo či provoz můžebýt také virtuální, alespoň z pohledu akreditace podle dokumentu IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization.

 

Číst dál...

Mohla by se revidovaná ISO 14065 týkat EMAS?

Norma ISO 14065 byla naposledy revidována v roce 2013 (ČSN EN ISO 14065:2013 Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání) a týká se skleníkových plynů.

Číst dál...

Zrušit nebo revidovat ISO 14005

Neúspěšná ISO 14005 (Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti), která byla poprvé vydána v roce 2010, nenaplnila očekávání, že bude praktickou pomůckou pro malé a střední podniky při zavádění EMS.

Číst dál...

EMAS a revidovaná norma ISO 14001

Evropská komise připravuje zahrnutí ISO 14001:2015 do přílohy II nařízení EMAS (Požadavky na EMS a další otázky, na které se musí zaměřit organizace používající systém EMAS) a zvažuje potřebu dalších změn v nařízení (přílohách). V průběhu 1. čtvrtletí 2017 je plánováno vydání aktualizovaného EMAS.

Attachments:
Download this file (EMAS_revised_ISO14001.pdf)EMAS_revised_ISO14001.pdf[ ]75 kB