Může být místo (lokalita) i virtuální?

Pro organizace registrované podle EMAS je místo (lokalita) důležitý pojem viz Místo není jen tak něco aneb nejmenší registrovatelná jednotka. Také pro organizace certifikované podle ISO 14001:2015 je důležité jak definovat rozsah svého systému, mj. geograficky. Místo či provoz můžebýt také virtuální, alespoň z pohledu akreditace podle dokumentu IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization.

 

Číst dál...

Mohla by se revidovaná ISO 14065 týkat EMAS?

Norma ISO 14065 byla naposledy revidována v roce 2013 (ČSN EN ISO 14065:2013 Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání) a týká se skleníkových plynů.

Číst dál...

Zrušit nebo revidovat ISO 14005

Neúspěšná ISO 14005 (Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti), která byla poprvé vydána v roce 2010, nenaplnila očekávání, že bude praktickou pomůckou pro malé a střední podniky při zavádění EMS.

Číst dál...

EMAS a revidovaná norma ISO 14001

Evropská komise připravuje zahrnutí ISO 14001:2015 do přílohy II nařízení EMAS (Požadavky na EMS a další otázky, na které se musí zaměřit organizace používající systém EMAS) a zvažuje potřebu dalších změn v nařízení (přílohách). V průběhu 1. čtvrtletí 2017 je plánováno vydání aktualizovaného EMAS.

Attachments:
Download this file (EMAS_revised_ISO14001.pdf)EMAS_revised_ISO14001.pdf[ ]75 kB

EMAS a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

V návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, který schválila v březnu 2016 Poslanecká sněmovna, jsou nově stanovena kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání. Úplný text inkriminovaných §§ 79-80 z návrhu zákona naleznete v přiloženém souboru.

Číst dál...