Připravovaná norma ISO 14008, jak ocenit aspekty

Organizace ISO začla pracovat na nové normě ISO 14008, jejíž název by mohl být v češtině např.: Peněžní oceňování environmentálních aspektů a dopadů (Monetary valuation of environmental aspects and impacts — Principles, requirements and guidelines).

Číst dál...

Norma ISO 14002 - odvětvově specifický návod pro aplikaci ISO 14001?

Organizace ISO navrhuje novou normu ISO 14002, resp. její část 1 (ISO 14002-1), hlasování o novém tématu (NWI) končí počátkem roku 2017. Norma by měla být návodem, jak aplikovat rámec ISO 14001 v oblastech environmentálních témat na environmentální aspekty a podmínky (Guidelines for applying the ISO 14001 framework to environmental aspects and environmental conditions by environmental topic areas).

Číst dál...

Ověřování podle norem ISO?

Proces certifikace systémů managementu jako je systém environmentálního managementu podle ISO 14001 je dobře známý, také akreditace certifikačních orgánů a požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky. V polovině roku 2016 byl zpracován nový návrh tématu ISO, uvažující o vytvoření normy (ISO/IEC 17029) pro posuzování shody s obecnými požadavky na validaci a ověřování (Conformity assessment - General requirements for bodies performing validation and verification activities).

Číst dál...

Může být místo (lokalita) i virtuální?

Pro organizace registrované podle EMAS je místo (lokalita) důležitý pojem viz Místo není jen tak něco aneb nejmenší registrovatelná jednotka. Také pro organizace certifikované podle ISO 14001:2015 je důležité jak definovat rozsah svého systému, mj. geograficky. Místo či provoz můžebýt také virtuální, alespoň z pohledu akreditace podle dokumentu IAF MD 19:2016 IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization.

 

Číst dál...

Mohla by se revidovaná ISO 14065 týkat EMAS?

Norma ISO 14065 byla naposledy revidována v roce 2013 (ČSN EN ISO 14065:2013 Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání) a týká se skleníkových plynů.

Číst dál...